# پارینه_سنگی

ساختار های زیست بوم شناسی و بازسازی استقرار های پارینه سنگی در ایران

یکی از اهداف تیم تحقیقاتی باستان شناس پارینه سنگی در دانشگاه توبینگن مطالعه ساختار های زیست بوم شناسانه(Geoecological structures) برای بازسازی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

شواهدی جدید در ارتباط با خویشاوندی انسان های نئاندرتال و انسانهای مدرن (4)

مطالعه  جمجه ی کشف شده از یک غار در کشور رومانی موجب تقویت ایده ارتباط خویشاوندی انسان نئاندرتال با انسان مدرن شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید