# منشاء_انسان

شواهدی جدید در ارتباط با خویشاوندی انسان های نئاندرتال و انسانهای مدرن (4)

مطالعه  جمجه ی کشف شده از یک غار در کشور رومانی موجب تقویت ایده ارتباط خویشاوندی انسان نئاندرتال با انسان مدرن شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید