ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

ساختار های زیست بوم شناسی و بازسازی استقرار های پارینه سنگی در ایران

یکی از اهداف تیم تحقیقاتی باستان شناس پارینه سنگی در دانشگاه توبینگن مطالعه ساختار های زیست بوم شناسانه(Geoecological structures) برای بازسازی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
2 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
4 پست