ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

آخرین نئاندرتال ها، از سلسله مباحث منشا انسان (2)


چند سالی است که مبحث انقراض نئاندرتال ها از موضوعات داغ در حوضه مباحث انسان شناسی دیرینه است. به خصوص کشف بقایای نئاندرتال ها در اروپای غربی و شبه جزیره ایبری هر چه بیشتر به این موضوعات دامن زده است. این کشفیات نشان می دهد که در منطقه ای بنام جبل الطارق(Gibraltar) در کشور اسپانیا گروهای کوچکی از نئاندرتال ها در حدود 28000 پیش می زیسته اند. نئاندرتال ها در منطقه غرب اوراسیا بین 500،000 تا 160،000 سال پیش (این بستگی به اینکه که ما چه تعریفی از اولین اعضای گروه های نئاندرتالی داشته باشیم) تا حدود 30،000 سال پیش وجود داشته اند.

رابطه بین نئاندرتال ها با انسان های مدرن پس از اینکه گروهای مدرن در حدود 40،000 سال پیش وارد اروپا شده اند برای دانشمندان بسیار مهم و جالب است. پرسش هایی نظیر اینکه آیا آنها همدیگر را دیده اند؟ آیا آنها با همدیگر رقابت داشته اند؟ و اگر داشته اند این رقابت چگونه بوده است؟ آیا آنها دارای روابط جنسی بوده اند؟ و اگر رابطه خویشاوندی وجود داشته، آیا نئاندرتالها در انسانهای مدرن ادغام شده اند؟
دو نظریه در این رابطه وجود دارد. نظریه اول می گوید که انسانهای مدرون و نئاندرتالها در حدود 8 تا 10 هزار سال در یک قلمروی جغرافیایی با همدیگر می زیسته اند. و نظریه دیگر معتقد است که در زمان رسیدن انسانهای مدرن به اروپا قبل از آن انسانهای نئاندر تال منقرض شده بوده اند ( Delson and Harvati 2006 ).

حال در این میان توجه دوستان محترم را به این موضوع جلب می کنم که با توجه به این که منطقه زاگرس از لحاظ زیست محیطی شرایطی تقریبا مشابه با منطقه جنوب غرب اروپا است و همچنین با علم به این که در منطقه زاگرس نیز هر دو گونه می زیسته اند می توان امید وار بود که:

- با توجه به اینکه منطقه زاگرس دارای گستردگی قابل ملاحظه ای است امکان پراکندگی و ارتباط گروهای نئاندرتال و انسانهای مدرن در زمان مشابه بسیار بالاست.

- منطقه زاگرس دارای گستردگی عرض جغرافیایی شمالی جنوبی و همچنین تنوع ناهمواری قابل توجه ای است. این وضعیت شرایطی خاص را برای استفاده از منابع غذایی و بهره گیری از شرایط اقلیمی مختلف را به وجود آورده است.

- در حال حاضر اکثر دانشمندان وقت و توان خود را در منطقه اروپا و یا تا حدودی شرق دور معطوف کرده اند و در نتیجه منطقه جغرافیایی فلات ایران و کوهستان زاگرس نادیده گرفته شده است. در نتیجه با مطالعات منظم و هدفدار می توان انتظار داشت که بخشی از پاسخ ها به پرسش های مطرح شده در این بخش از دنیا باشند.

سامان حیدری

Refrences
Delson, E and Katerina Harvati, 2006. Return of the last Neandertal, Nature, Vol 443.pp, 762-763i

 
+ سامان حیدری گوران ; ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۳
comment نظرات ()