ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

فلات مرکزی ایران یا مرکز فلات ایران؟

سالیان طولانی است که باستان شناسان از واژه فلات مرکزی ایران، در بحث های منطقه ای نام می برند. براستی منظور از فلات مرکزی ایران چیست و آیا عنوان فلات مرکزی صحیح است؟

فلات در واقع به مفهوم سرزمین بلند و مرتفع است و از گذشته جغرافیدانان به سرزمین ایران بواسطه اینکه به طور متوسط از سرزمین های کناری خود بلندتر بوده فلات ایران نام نهاده اند. البته فلات های دیگری در همسایگی فلات ایران مانند فلات پامیر، هیمالایا و تبت نیز هستند. فلات ایران متشکل از چند رشته کوهستان مرتفع شامل زاگرس در شمال غرب تا جنوب و جنوب غرب، البرز در شمال و همچنین چندین رشته کوه در نواحی مرکزی همانند کمربند ارومیه _ دختر وجود دارد. از این مقدمه ما نتیجه می گیریم که سرزمین ایران در واقع یک فلات وسیع و نسبتا مرتفع است. حال وقتی که گفته می شود فلات مرکزی بدان معناست که ایران دارای فلات های دیگری نظیر فلات شمالی یا شرقی هم هست و این اصلا درست نیست. در واقع اشتباه از آنجا ناشی می شود که برخی باستان شناسان واژه فلات مرکزی را مستقیما از واژه انگلیسی Central Plateau گرفته اند و آن را به فلات مرکزی ترجمه کرده اند. در صورتی که واژه معادل فارسی این ترکیب مرکز فلات ایران است.


+ سامان حیدری گوران ; ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/٩
comment نظرات ()