ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

شواهدباستان شناسی از همنوع خواری در میان انسانهای مدرن در غار اشکفت گاوی

به تازگی مقاله ای بسیار جالب در ارتباط با همنوع خواری در میان انسانهای مدرن از غار اشکفت گاوی بدست آمده است. این مقاله توسط دو تن از دانشگاهیان دانشگاه آریزونا به نام اسکات و ماریان در نشریه (تطور بشر)منتشر شده است. کورتیس ماریان در واقع همان کسی است که مقاله معروف مطالعه بقایای جانوری غار کبه را در کرمانشاه را منتشر کرده بود. برای کسانی که با پارینه سنگی ایران آشنا هستند می دانند که اشکفت گاوی غاریست در جنوب زاگرس در استان فارس و در میان دره میان کوهی مرودشت. این غار در سال 1355 شمسی توسط مایکل روزنبرگ حفاری شده و بقایای دوران پارینه سنگی میانی، نوین و فراپارینه سنگی بدست آمد. در میان بقایای مزبور تعدادی استخوان انسانی نیز کشف شده بود که به آمریکا منتقل شده بود.بقایای انسانی شامل ده قطعه از بخشهای مختلف جمجمه و دیگر اعضا انسانی بوده است. این استخوانها حد اقل مربوط به چهار انسان مدرن است. نویسندگان مقاله با مطاله این بقایا به طور روشن شواهدی از عمل قصابی با ابزار سنگی بر روی بعضی از این استخوانها یافته اند. همچنین مدارکی از سوخته شدن این بقایا دیده شده است. نویسندگان اشاره می کنند که تعداد این مدارک که کم است و نمی توان مستقیما آنها را به انجام فعالیت خوردن توسط همنوع نسبت داد اما با مقایسه این مدارک (آثار بریدگی بر روی استخوانها )با شواهد همنوع خواری در مناطق مختلف دنیا  هماهنگ بوده و نشان از یک نوع فعالیت عمدی در به وجود آمدن آثار فوق وجود دارد.     

لینک مقاله فوق

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19660782?dopt=Abstract

 

      

+ سامان حیدری گوران ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٩
comment نظرات ()