ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

همایش باستان شناسی در شهر لیوبلیانا، اسلوونی

پنجاو یکمین همایش باستان شناسی ( هوگو ابر مایر گزل شافت) در شهر لیوبلیانای کشور اسلوونی در تاریخ 14 اوریل تا 18 اوریل 2009 بر گذار شد. این همایش عمدتا در رابطه با باستان شناسی پیش از تاریخ از پارینه سنگی تا دوره نوسنگی است.

همایش هوگو ابر مایر با حمایت مالی کشور آلمان سالانه یک بار در کشورآلمان و یک بار در یک کشور دیگر اروپایی برگذار می شود.

امسال دانشجویان ایرانی در دانشگاه توبینگن آلمان  نیز دو سخنرانی و یک پستر را  با عنوان های زیر برگذار کردند:

 1-مطالعه باستان زمین شناسی برای سیستم های استقراری و کاربری زمین در جنوب کوهستان های زاگرس. سامان حیدری گوران، الهام قصیدیان و نیکولاس کنارد(ارایه سخنرانی)

 2-غار بوف: معرفی صنعت جدیدی در پارینه سنگی جدید در جنوب غرب ایران. الهام قصیدیان، سامان حیدری گوران و نیکلاس کنارد(ارایه سخنرانی)

 3-بررسی باستان شناختی در مناطق کازرون و مرو دشت جنوب غرب کوهستان زاگرس ایران. محسن زیدی، رحمت نادری و نیکولاس کنارد(ارایه پستر)

 

+ سامان حیدری گوران ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۳۱
comment نظرات ()