ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

ژن نئاندر تالها باز می شود، از سلسله مباحث منشاء انسان (5)

تمامی ژن های یک نئادر تال 38000 ساله توسط یک گروه علمی آلمانی استخراج شده است. این تیم مطالعاتی امید دارد که این ژن ها شرایطی را برای مقایسه بین انسان های مدرن و نزدیک ترین خویشاوند ان خود ( نئاندر تالها) بدست آورد. پروژه مطالعاتی مذبور که حدود 5 ملیون یورو هزینه در بر داشته است در موسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیک در حال انجام است.

مطالعه مقایسه ای بین ژن انسان می تواند موجب کشف شواهدی از روابط جنسی بین نئاندر تالها و انسانهای مدرن را بر ملا کند. ژن های این دو بیش از 99 درصد با همدیگر هم پوشانی دارد. انسان های هوشمند به عنوان یک گونه مجزا حدود 400 هزار  سال پیش شکل گرفته اند و نئاندر تالها نیز در حدود 30 هزار سال پیش منقرض شده اند. نیای مشترک این دو گونه در حدود 660000 سال پیش می زیسته اند.

مطالعات حاضر همچنین امکان ارزیابی اینکه این گونه ها دارای چه ویژگی های اندامی بوده اند و چگونه انها با محیط زیست خود سازگار شده بودند، را فراهم می کند.

 این گروه در نظر دارد که کتابی را در ارتباط با ژنهای مطالعه شده را به زودی منتشر کنند. بایستی منتظر نتایج هیجان انگیز این گروه ماند.

 منبع :Nature 457,645,2009

     

+ سامان حیدری گوران ; ۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
comment نظرات ()