ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

شواهدی جدید در ارتباط با خویشاوندی انسان های نئاندرتال و انسانهای مدرن (4)

مطالعه  جمجه ی کشف شده از یک غار در کشور رومانی موجب تقویت ایده ارتباط خویشاوندی انسان نئاندرتال با انسان مدرن شده است.

جمجمه مذکور دارای ویژگی است که قبلا تنها در  نئاندر تال دیده شده است. این جممه در خلال جنگ جهانی دوم در درون یک غار کشف شده و آزمایشات سن سنجی عمری در حدود ٣٣ هزار سال را برای آن نشان داده است. این جمجمه دارای یک شیار در بخش زیرین یعنی درست بر روی ماهیچه گردن دارد که مختص انسانهای نئاندر تال است و هر گز قبلا در انسانهای مدرن دیده نشده است. انسان شناس برجسته ترینکهاوس که این جمجمه را مورد مطالعه قرار داده است در این رابطه می گوید که: من کاملا مبهوت این گونه شده ام، و اولین واکنش من تنها این بود: " این نباید اینجا باشد".

با تمام این اوصاف تنها با این نشانه نمی توان خویشاوندی این دو گونه را ثابت کرد اما به هر حال  نشانه ای جدید است و موجب داغ شدن بحث در رابطه با امکان تداخل ژنتیکی انسانهای مدرن و نئاندر تال شده است. 

متن بالا ترجمه آزاد از لینک زیر است:   http://news.nationalgeographic.com/news/2007/08/070802-neanderthals.html

+ سامان حیدری گوران ; ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٤
comment نظرات ()