ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

باستان شناسی غارها و پناهگاه های صخره ای در ایران (2)

در ادامه مبحث باستان شناسی غارها و پناهگاه های صخره ای بد نیست به استفاده از این مکانها در دوران کنونی بپردازیم.

همانگونه که قبلا توضیح داده شد فلات ایران دارای شرایط خاص زمین شناسی برای شکل گیری غارهای طبیعی است. این وضعیت به ویژه در کوهستان زاگرس  بیشتر دیده می شود. بر اساس تجارب و بررسی ها می توان از سه دسته کلی استفاده از غار را در دوران کنونی نام برد.

1- استفاده از غارها توسط دامداران.

در برخی از مناطق غربی ایران، جوامع کوچ نشین در ایامی از سال از غارها به عنوان مکانی برای نگهداری گله استفاده می کنند. معمولا چوپانان نیز یا درون محوطه و یا در بیرون از آن در طول چند هفته یا ماه زندگی  میکنند. در برخی اوقات نیز که یک یا چند غار بزرگ در نزدیکی روستا ها قرار دارد مورد استفاده  اهالی مردم روستا قرار می گیرد. به همین منظور از غار ها به عنوان انباری مواد و اشیائ اضافی و بی ارزش استفاده می شود.

2-  استفاده از غارها برای انجام مراسم مذهبی.

در برخی از مناطق ایران و بویژه در استان های کرمانشاه، لرستان و کردستان مردمی که دارای مسلک یارستان هستند از غارها و پناهگاه ها طبیعی به عنوان نیایش گاه و محلی برای انجام مراسم مذهبی استفاده می کنند.

3- در موارد نادر نیز از این مکانها به عنوان منزل مسکونی استفاده می شود. گروهایی نظیر کولی ها، افراد منزوی و یا دارای اختلالات روانی و نهایتا برخی افراد فراری که به اصطلاح  یاغی خوانده می شوند از غارها استفاده می کنند.

در رابطه با استفاده انسان از غارها یک کتاب حالب در سالهای گذشته با متابنامه زیر منتشر شده است.

 

The Human use of caves. ed. by Clive Bonsall and Christopher Tolan-Smith

Oxford, Archaeopree, 1977, BAR International series 667

 

 

+ سامان حیدری گوران ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٤/٢۱
comment نظرات ()