ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

گرده همایی "پارینه سنگی قدیم و میانی خاور میانه و مناطق همجوار" در بازل سویس

بازل یکی از شهرهای آلمانی زبان شمالی سو یس در حاشیه رودخانه راین است.  در هشتم ماه می 2008 یک رویداد علمی به مدت سه روز در بازل سویس به وقوع  پیوست. شماری از بهترین محققان باستان شناسی پارینه سنگی که در  خاور میانه و مناطق همجوار کار می کنند، نتایج کارهای خود را در این گرده همایی  به میزبانی دانشگاه بازل و شخص ژان ماری ل  تنسورر  ارایه دادند.  در این میان تحقیقات انجام یافته بر روی محوطه هومل سوریه فوق اعاده در خور توجه و ممتاز بود. این مکان از نوع محوطه های باستانی باز و تشکیل شده در اطراف یک چشمه قدیمی است که رسوبات تراورتنی و آهکی این چشمه موجب در امان ماندن مواد باستانی از فرایند فرسایش در این محوطه شده است. جالبی این مکان در این است که آن یک توالی باستانی بسیار عالی را از دوران پارینه سنگی قدیم را تا اواخر دوران پارینه سنگی به نمایش می گذارد. 

در جریان این گرده همایی تعداد دیگری مکان جدید در نواحی حاشیه شرقی دریای مدیترانه نیز معرفی شد. در روز اول گرده همایی یک مقاله نیز  توسط  بیگلری در ارتباط با یک مکان پارینه سنگی میانی در استان اصفهان و یک مقاله در ارتباط با پژوهش های پارینه سنگی دانشگاه توبینگن آلمان در ایران توسط نگارنده ارایه شد. در پایان هر قسمت از شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر می پرداختند که به نظر من بهترین بخش این گرده همایی محسوب می شد. لینک خلاصه مقالات این گرده همایی را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد.

 

http://www.elkown.unibas.ch/Symposim/koll_start.html

+ سامان حیدری گوران ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٤/۱۱
comment نظرات ()