ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

زخم بر روی دنده شنیدار 3 و مسئله جنگ آوری در دوران پارینه سنگی

در این هفته مقاله ای در مجله تطور بشر در رابطه با نئاندرتال 3 غار شنیدار منتشر شده است. خلاصه ای از این مقاله در اینجا خواهد آمد. 

این مقاله تمرکز یافته است بر استخوان دنده نهم اسکلت نئاندرتال 3 که آیا شواهد موجود و وِیژگی های این استخوان حاکی از وجود فعالیت جنگی در میان نئاندر تالهاست؟. 

برای رسیدن به پاسخ به این پرسش نویسندگان این مقاله به یک آزمایش تجربی دست زده اند. در واقع آنها می خواستند ببیند که ضربه لبه سنگ بر روی استخوان و (در این مورد استخوان دنده) چه اثری به وجود می آورد و پس از مدتی نحوه ترمیم استخوان به چه شکلی خواهد بود. از این روی نویسندگان با استفاده از ضربه تیزه( یک تیزه موستری لوا لوا) سنگی بر قفسه سینه یک لاشه خوک دست به این آزمایش زدند و نحوه ترمیم استخوان را مشاهده کرده اند. طبیعتا نحوه ضربات به صورت های مختلف و در شرایط مختلف به انجام رسیده است، مثلا ضربه با شدت فراوان و یا به شدت کم. 

نتیجه کار نشان می دهد که در مورد شنیدار 3 ظاهرا عامل آسیب دیدن دنده فوق در اثر ضربه نسبتا آرامی بوده است. هر چند که زخم ناشی از یک تصادف و یا یک حمله که موجب فرو رفتن یک جسم تیز همانند تیزه سنگی یا چاقوی سنگی شرایط بوجود آمده بر روی استخوان فوق کاملا محرز نیست اما حداقل شرایط خاص استحوان دنده فوق حاکی از این است که آن توسط یک انرژی و ضربه ضعیف یک تیزه سنگی سازگار است. اگر بپذیریم که شنیدار 3 به انسان مدرن در منطقه غرب آسیا دارای همخوانی زمانی است و اگر بپذیریم که انسان مدرن دارای ابزار تیزه سنگی بوده باشد این مدرک تجربی بدست آمده موضوعات جالب و بحث انگیز جدیدی را پیش می کشد.

لینک مقاله   

    

+ سامان حیدری گوران ; ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/۱٧
comment نظرات ()

شواهدباستان شناسی از همنوع خواری در میان انسانهای مدرن در غار اشکفت گاوی

به تازگی مقاله ای بسیار جالب در ارتباط با همنوع خواری در میان انسانهای مدرن از غار اشکفت گاوی بدست آمده است. این مقاله توسط دو تن از دانشگاهیان دانشگاه آریزونا به نام اسکات و ماریان در نشریه (تطور بشر)منتشر شده است. کورتیس ماریان در واقع همان کسی است که مقاله معروف مطالعه بقایای جانوری غار کبه را در کرمانشاه را منتشر کرده بود. برای کسانی که با پارینه سنگی ایران آشنا هستند می دانند که اشکفت گاوی غاریست در جنوب زاگرس در استان فارس و در میان دره میان کوهی مرودشت. این غار در سال 1355 شمسی توسط مایکل روزنبرگ حفاری شده و بقایای دوران پارینه سنگی میانی، نوین و فراپارینه سنگی بدست آمد. در میان بقایای مزبور تعدادی استخوان انسانی نیز کشف شده بود که به آمریکا منتقل شده بود.بقایای انسانی شامل ده قطعه از بخشهای مختلف جمجمه و دیگر اعضا انسانی بوده است. این استخوانها حد اقل مربوط به چهار انسان مدرن است. نویسندگان مقاله با مطاله این بقایا به طور روشن شواهدی از عمل قصابی با ابزار سنگی بر روی بعضی از این استخوانها یافته اند. همچنین مدارکی از سوخته شدن این بقایا دیده شده است. نویسندگان اشاره می کنند که تعداد این مدارک که کم است و نمی توان مستقیما آنها را به انجام فعالیت خوردن توسط همنوع نسبت داد اما با مقایسه این مدارک (آثار بریدگی بر روی استخوانها )با شواهد همنوع خواری در مناطق مختلف دنیا  هماهنگ بوده و نشان از یک نوع فعالیت عمدی در به وجود آمدن آثار فوق وجود دارد.     

لینک مقاله فوق

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19660782?dopt=Abstract

 

      

+ سامان حیدری گوران ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٩
comment نظرات ()