ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

همایش باستان شناسی در شهر لیوبلیانا، اسلوونی

پنجاو یکمین همایش باستان شناسی ( هوگو ابر مایر گزل شافت) در شهر لیوبلیانای کشور اسلوونی در تاریخ 14 اوریل تا 18 اوریل 2009 بر گذار شد. این همایش عمدتا در رابطه با باستان شناسی پیش از تاریخ از پارینه سنگی تا دوره نوسنگی است.

همایش هوگو ابر مایر با حمایت مالی کشور آلمان سالانه یک بار در کشورآلمان و یک بار در یک کشور دیگر اروپایی برگذار می شود.

امسال دانشجویان ایرانی در دانشگاه توبینگن آلمان  نیز دو سخنرانی و یک پستر را  با عنوان های زیر برگذار کردند:

 1-مطالعه باستان زمین شناسی برای سیستم های استقراری و کاربری زمین در جنوب کوهستان های زاگرس. سامان حیدری گوران، الهام قصیدیان و نیکولاس کنارد(ارایه سخنرانی)

 2-غار بوف: معرفی صنعت جدیدی در پارینه سنگی جدید در جنوب غرب ایران. الهام قصیدیان، سامان حیدری گوران و نیکلاس کنارد(ارایه سخنرانی)

 3-بررسی باستان شناختی در مناطق کازرون و مرو دشت جنوب غرب کوهستان زاگرس ایران. محسن زیدی، رحمت نادری و نیکولاس کنارد(ارایه پستر)

 

+ سامان حیدری گوران ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۳۱
comment نظرات ()

ساختار های زیست بوم شناسی و بازسازی استقرار های پارینه سنگی در ایران

یکی از اهداف تیم تحقیقاتی باستان شناس پارینه سنگی در دانشگاه توبینگن مطالعه ساختار های زیست بوم شناسانه(Geoecological structures) برای بازسازی سیستم های استقراری( settlemnt system ) جوامع پارینه سنگی ایران به ویژه در دوره های پارینه سنگی میانی و جدید است. این گونه تحقیقات، یعنی مطالعه زیست بوم و سیستم های استقراری، کم و بیش از روش های جدید در مطالعات باستان شناسی محسوب می شود. اساس کار بر تشکیل بانک اطلاعاتی داده های باستان شناسی به همراه پراکندگی فضایی مکانها بر زمینه های طبیعی آنها است. زمینه های طبیعی خود شامل اقلیم، زمین شناسی، زمین ریخت شناسی ... است. این اطلاعات درون محیط بانک اطلاعاتی جغرافیایی تهیه شده است. تا بحال اطلاعات حدود 550 مکان باستانشناسی از تمامی دوره ها به این بانک اطلاعاتی وارد شده است.

هرچند که تعداد این مکان ها به نسبت وسعت سرزمین ایران اندک است اما تا بحال نتایج بسیار جالب توجهی بدست آمده است. نتایجی نظیر چگونگی ارتباط ساختار های زیست بوم با پراکندگی مکانها، تاثیر مواد اولیه بر این پراکندگی ها و ...

  امید است با ادامه این پروژه آگاهی ما نسبت به روش های زندگی انسانهای ماقبل تاریخ در محدوده جغرافیایی ایران روشن تر گردد.

+ سامان حیدری گوران ; ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٦
comment نظرات ()