ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

آخرین نئاندرتال ها، از سلسله مباحث منشا انسان (3)

یک اتفاق بسیار عجیب در دنیای باستان شناسی ذهن بسیار ی از دانشمندان این حوزه را به خود مشغول کرده است. 

کشف اسکلت یک بچه در غاری در پرتغال موجب سردرگمی شده است. اسکلت مربوط به یک بچه چهار ساله است که بر اساس آزمایش کربن 14،  25 هزار سال پیش دفن شده است. طبیعتا این اسکلت می بایست یک انسان هوموساپینس باشد، چرا که بر اساس آخرین شواهد، نئاندر تال ها تقریبا 28 هزار سال پیش منقرض شده اند. اما وجود نشانه های در اسکلت بچه مزبور حاکی از این است که آن نه یک انسان هوموساپینس و نه یک نیاندر تال است، بلکه اسکلت مزبور ویژگی های هر دوی این ها را دارد. نکته بسیار جالب این است که این بچه به صورت بسیار دقیقی دفن شده و اشیائ دفن شده با وی حاکی از رفتار روحانی افراد خانوداه وی دارد. می توانید جزییات این موضوع را در یک فیلم توسط شرکت دیسکاوری ببینید.  

http://de.youtub.com/watch?v=ub948k0Cato&feature=related

+ سامان حیدری گوران ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/٢۳
comment نظرات ()